Stort oljeutsläpp i Texas efter kollision

I lördags förmiddag rammade bogserbåten Dixie Vengeance det dubbelskroviga tankfartyget Eagle Otome i närheten av Texashamnen Port Arthur. Minst 1,7 miljoner liter råolja har läckt ut i vattnet. För att hindra spridning av oljan har kustbevakningen ringat in den med drygt 1.200 meter länsar. 15 oljesaneringsfartyg arbetar intensivt med att plocka upp oljan. Farleden kommer att vara avstängd fram tills oljan samlats upp, enligt myndigheterna rör det sig om dagar och inte veckor. Enligt de lokala myndigheterna är utsläppet det största oljeutsläppet i Texas sedan 1991.Ingen person skadades vid olyckan.Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters kommer AET Tanker Holdings, som äger tankfartyget, att betala för saneringen. Fartyget var på väg med en last råolja till Exxon Mobil Corp’s raffinaderi i Beaumont, när olyckan inträffade. Bogserbåten hade två pråmar på släp.Kanalen nyttjas intensivt av fyra stora raffinaderier, däribland Exxon Mobil Corp.