Fotograf: Är-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Miljö på Sjöfartens dag

Svavelfrågor på tapeten i Mariehamn – katastrof för närsjöfarten, varnade ECSA:s generalsekreterare.

Sjöfartens dag, internationellt Aland Maritime Day, löpte i år av stapeln den 26 april i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn. Evenemanget har utvecklats enormt från den första Sjöfartens dag 2001, som främst var en rekryteringsmässa. Numera består endagsprogrammet av utställning och flera parallella föreläsningar.

Mångsidigt program

Sjöfartens dag arrangeras i samarbete mellan Ålands landskapregering, Alandia-Bolagen, Det Norske Veritas och Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart. I år sammanföll dagen dessutom med återinvigningen av Ålands sjöfartsmuseum. I museet hölls på kvällen en gemensam middag för utställare, delegater och inbjudna gäster.

Ett prestigefyllt pass i programmet var återkommande Nordic/Baltic Shipping Policy Seminar, där man främst behandlade miljöfrågor och de utmaningar som sjöfarten står inför på grund av de kommande kraven på reducering av utsläpp. Som arrangör står Ålands landskapsregering. I likhet med tidigare år hade arrangörerna mobiliserat välrenommerade talare och experter.

Svavelproblematiken högaktuell

Alfons Guinier, generalsekreterare i den europeiska redareföreningen European Community Shipowners’ Associations (ECSA), konstaterade att ECSA nog välkomnar den globala överenskommelsen om att skära ned svavelutsläppen, men påpekade att det finns en rad problem som bör lösas innan man kommer så långt.

– Det finns en potentiell risk att gods flyttas från hav till landsväg. Detta äventyrar allvarligt en modal övergång från landsvägs- till sjötransporter och riskerar att paralysera transporterna inom EU, varnade han.

Det som också förvånar honom är att man inom IMO inte gjort någon utvärdering av effekterna. Forskningsinstitutet ISL i Bremen räknar med att drygt 600 000 trailrar och 800 000 containrar kommer att flyttas till landsvägarna.

– Även relativt små förluster av trafik på 10 till 20 procent på existeradne närsjöfartslinjer kan utlösa en spiral av kapacitets- och frekvensnedskärningar som leder till en förvärrad situation för närsjöfarten och en icke attraktiv marknad för investerare.

Hans budskap var klart: Med de tre alternativ som i praktiken står till buds – svavelfri bunker, scrubbers och LNG – klarar rederierna inte av de skärpta kraven på svavelutsläpp inom utsatt tid. Scrubbertekniken ansåg han att inte än fungerar tillräckligt bra och att det krävs mycket mer tid än till 2015 för att utveckla den. Många problem återstår också, inte minst inom distribution, innan det i praktiken är möjligt att använda LNG i större omfattning. Inte heller dessa kan lösas till 2015. Tillgången på svavelfri bunker, liksom prisnivå och distribution är andra stora frågetecken.

Sjöförsäkring

Ett annat uppskattat och årligen återkommande inslag under Sjöfartens dag är sjöförsäkringsseminariet Alandia Marine Seminar, som arrangeras av Alandia Bolagen. Temat var ”Collision and Liability”. Bland det digra övriga programmet kan som exempel nämnas Det Norske Veritas seminarium med miljöfokus samt ett RORO-seminarium.