Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Första LNG-färjan till Danmark

Samsö kommun i Danmark har beställt en ny färja försedd med dual fuel-motorer som kan köras på både marindiesel och LNG. Därmed blir detta den första färjan för inrikes trafik i Danmark som kan köras på LNG. 

Den nya färjan ska gå på linjen Sälvig–Hou och ska byggas vid det polska varvet Remontowa. Färjan kommer att kosta omkring DKK 200 miljoner och beräknas vara klar den 15 september 2014. 

Orsaken till att Samsö kommun nu beställer en ny färja är enligt ett pressmeddelande från kommunen att det rederi som idag trafikerar linjen Sälvig–Hou aviserat om kraftigt höjda kostnader i samband med att nästa sexåriga kontraktsperiod inleds i oktober 2014. 

Kommunen beslutade då att bilda ett kommunalt färjerederi och att låta bygga en helt ny färja. 

Färjan kommer att kunna ta 150 bilar och 600 passagerare. Enligt kommunen förväntar man sig att den nya färjan får väsentligt lägre bränslekostnader tack vare möjligheten till LNG-drift.