Nytt LNG-fartyg byggs av JT Cement

Fotograf: Erik Thun AB

Kategori: Fartygsaffärer | Miljö | Skeppsbyggnad

Första bulkfartyget för multi fuel

Erik Thun och KG Jebsen Cements samriskbolag, JT Cement, bygger fartyg med multi fuel-motor. 

Till det nya joint venture-företaget JT Cements flotta på åtta fartyg ska nu läggas ett bulkfartyg för LNG-drift. Bulkfartyget byggs just nu på Ferus Smit-varvet i Holland.

Totalt har JT Cement åtta torrlastfartyg, varav sex kommer från KG Jebsen Cement och två är nyinköpta bulkbåtar från 2008. De två sistnämnda är konverterade till självlossande cementbåtar.

Ska köras på LNG

Det nya fartyget, som ska levereras i augusti 2015, får en så kallad Dual Fuel-motor från Wärtsilä med kapacitet att drivas på flytande naturgas, marin dieselolja eller HFO (Heavy Fuel Oil).

Motorn är en sexcylindrig 34DF och fartyget blir därmed det första bulkfartyget att utnyttja Wärtsiläs multi fuel-kompetens.

Enligt Erik Thuns Henrik Källsson ska det nya fartyget dock köras på LNG.

– Ja, det är själva orsaken till att vi gör den här investeringen. Att köra på LNG lönar sig i långa loppet, eftersom den flytande naturgasen är ett billigare bränsle än marin diesel. 

Det nya fartyget ska sättas i trafik inom SECA-området i Nordeuropa.