Vysotsk blir internationell hamn

Vysotsk (Uuras) hamn skall få passkontroll och tullstation för internationell passagerar- och lasttrafik. Gränskontrollen skall förutom de nuvarande kajerna även omfatta dem som skall byggas i framtiden.