Fotograf: Joachim Sjöström

Försiktig optimism i Östersjöhamnar

Den återhämtning som noterades i Östersjöhamnarnas godsomsättning under 2010 har mattats av på grund av osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ekonomiska utvecklingen.

I en marknadsundersökning som gjorts av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet klan man trots allt skönja en försiktig optimism inför år 2012.

I så gott som alla länder kring Östersjön – med undantag för Danmark och Lettland – ökade godsomsättningen under 2010. Totalt hanterades 809 miljoner ton gods i regionens hamnar. Generellt var tillväxten kraftigare för importen än för exporten. Flytande bulk svarade för de största volymerna i Östersjöhamnarna, totalt 305 miljoner ton. De tre största hamnarna var fortsättningsvis Primorsk, St Petersburg och Göteborg.

Under 2011 har den ekonomiska utvecklingen i länderna kring Östersjön varit positiv. Utrikeshandeln ökade speciellt under det första halvåret, men mattades av under andra halvan. Trots detta räknar de flesta hamnar i regionen med att uppnå större godsomsättning under 2011 än under 2010.

Volymerna i de de 20 största hamnarna kring Östersjön ökade med 7,5 procent under det första halvåret 2011. Nu har förhoppningarna om fortsatt tillväxt försvagats. Efter sommaren npterar undersökningen att det råder en allmänt ökande oro bland både företag och konsumenter över den ekonomiska utvecklingen globalt och i Europa.

Östersjöområdet var fortfarande i återhämtningstillstånd efter den recession som följde efter den globala finansieringskrisen. Östersjöländernas ekonomier har återhämtats i olika takt, men enligt IMF:s prognos i september 2011 skulle ländernas totala BNP öka med 3,3 procent i år och 2,3 procent under 2012.

De nyckelpersoner inom Östersjöhamnar som intervjuats inför undersökningen uttrycker försiktig optimism inför 2012. De räknar med en moderat ökning av godsvolymerna i sina respektive hamnar trots att de vid tidpunkten för intervjuerna såg en reell risk för en ekonomisk recession.

Enligt undersökningen är emellertid tillväxtförhoppningarna betydligt försiktigare än inför 2011, men de är fortfarande positiva.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]