Flera fartyg sålda till skrotning

Fler och fler mindre lastfartyg går nu till återvinning i stället för att förnya klassningscertifikaten. Den dåliga marknaden är en förklaring men även att det råder rekordpris på stålskrot. Under de senaste veckorna har ett antal fartyg kommit till upphuggningsfirmorna i Danmark. Vid Fornæs ApS i Grenå ligger det svenska tankfartyget Margita som har seglat i 41 år. Fornæs har också köpt single deckernMonsunen, en veteran från 1965. Man försöker dock att sälja vidare henne utomlands. Detsamma gäller för den norskägda Tevla från 1968, byggd i Trondheim. Vidare har den tidigare tyskägda Rosethorn också kommit till Grenå från Cuxhaven, hon bogserades till Danmark av bogserbåten Baltsund. Rosethorn har legat upplagd i några månader i Cuxhaven med skador på motorn. Ägaren valde mellan att reparera fartyget eller sälja henne i befintligt skick.Nørresundby Rederi A/S har sålt pallastaren Livarden till Smedegaarden i Esbjerg. Det höga priset på stålskrot återspeglas i försäljningspriset på DKK 3,5 miljoner, vilket är ungefär samma pris som då fartyget köptes 1993.