Svensk coaster till skrotning

Den svenskägda coastern Tonja, 796 dwt, har anlänt till Grenå för skrotning. Fartyget har de sista sex månaderna seglat under Saint Kitts och Nevis-flagg med en rysk besättning och Bassaterre som hemmahamn. Den vikande marknaden för torrbulkscoasters i kombination med återkommande besök från hamnstatsinspektörer ledde till beslutet om skrotning. Fartyget levererades från Brdr. Lothe i Haugesund 1957 som Tonja. Sedan har fartyget seglat under flera namn; Felstein I, Salona och Samstein. 1986 återtogs dock orginalnamnet.