Fler svenskflaggade fartyg 2004

Antalet svenskflaggade fartyg ökade 2004 med åtta till 434 fartyg om närmare 3,6 miljoner bruttoton enligt SIKA. Uppgifterna avser fartyg över 100 brutto. Av 14 inflaggade fartyg var åtta nybyggen, två bytte flagg och fyra köptes in till svensk flagg. Sex fartyg avregistrerades vid försäljning till utlandet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.