Fler reste mellan Sverige och Finland.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart

Fler passagerare under första kvartalet

Antalet passagerare i svenska hamnar ökade med 700.000 under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan. Passagerartrafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till den totala ökningen visar ny statistik från Trafikanalys.

Nya siffror från Trafikanalys visar att antalet passagerare i utrikes trafik har ökat, från 3,0 miljoner till 3,7 miljoner passagerare jämfört med samma kvartal förra året. Trafiken till och från de finska hamnarna bidrog till nästan halva ökningen med närmare 400.000 fler resenärer. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med drygt 200.000 fler passagerare än motsvarande kvartal 2022. Alla jämförelser nedan görs med samma kvartal föregående år.

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar fortsatt återhämtar det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande drygt 15 procent under nivåerna innan pandemin, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Färre anlöp trots fler passagerare

Trots fler passagerare i hamnarna har antal fartygsanlöp med passagerare minskat något till och från Sverige i utrikes trafik. Antal ankommande fartygsanslöp minskade från 10.850 till 10.560 medan antal inresta passagerare ökade från 1,59 miljoner till 1,92 miljoner. Motsvarande antal i andra riktningen, det vill säga från Sverige, gick från 10.830 avgångna fartyg till 10.540 samt från 1,46 miljoner passagerare till 1,82 miljoner.

Minskning inrikes

Antal passagerare i inrikes trafik, det vill säga främst trafik till och från Gotland, minskade med 4 procent, från 351.000 passagerare till 336,000 passagerare i hamnarna.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade, från knappt 43,7 till drygt 41,7 miljoner ton. I de svenska hamnarna är det är fortsatt mer gods som ankommer från utrikes hamn för import till Sverige än vad som avgår från Sverige till utrikes hamn för export.