Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik

Minskning av både gods och passagerare

Mängden gods i svenska hamnar minskade med åtta procent under sista kvartalet 2023. Framförallt är det flytande bulkgods som minskat, visar ny statistik från Trafikanalys.

Under fjärde kvartalet 2023 minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med 3,3 miljoner ton jämfört med samma kvartal 2022. Totala antalet passagerare minskade med 7 procent under samma period. Enligt Trafikanalys har man sett en nedgång i lastat och lossat gods i de svenska hamnarna under den senare delen av året.

– Framför allt är det flytande bulkgods som importerad olja och petroleum, samt lastbilsgods till och från Sverige som har minskat. Även hanteringen av jord/sten/grus/sand som används vid byggen bidrog fortsatt till minskningar jämfört med fjolåret, säger Henrik Petterson, statistiker på Trafikanalys.

Utrikes trafik minskade mest

I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 8 procent, till 33,8 miljoner ton. Mest minskade flytande bulk som olja och petroleum samt gods på lastbilar.

I inrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 6 procent, till 5,6 miljoner ton. Det var främst lasttypen torr bulk, som jord/sten/grus/sand, som bidrog till minskningen. Hanteringen av torr bulk minskade med 19 procent från 2,5 till 2,0 miljoner ton.

De senaste två årens lossat och lastat gods i svenska hamnar. 1 000-tals ton. Bild: Trafikanalys

Passagerartrafiken till Finland minskade

Totalt antal passagerare i de svenska hamnarna minskade med 7 procent, till 4,8 miljoner. Passagerartrafiken ligger nu på under 80 procent av nivåerna innan pandemin.

I utrikes trafik minskade antal passagerare med 8 procent, till 4,3 miljoner. Främst är det passagerartrafiken till och från Finland som fortsätter att bidra till nedgångarna. Där blev minskningen 11 procent, motsvarande 160.000 passagerare. I inrikes trafik, som här i huvudsak består av Gotlandstrafiken, minskade antal passagerare med 3 procent, till 515.000.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]