Statistik från Trafikanalys gällande 2018.

Fotograf: Trafikanalys

Kategori: Hamn/Logistik

Mer gods men färre passagerare

Totalt sett ökade godset i de svenska hamnarna med 2 procent mellan 2017 och 2018. Men det sammanlagda lastade godset minskade med 2 procent. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gda lastade godset minskade med 2 procent. 

Under 2018 hanterades 179 miljoner ton gods i de svenska hamnarna, en ökning med 2 procent från föregående år. Av allt hanterat gods var 14 procent i inrikestrafiken och 86 procent i utrikestrafiken.

Det lossade godset ökade mellan 2017 och 2018 med 6 procent till 99 miljoner ton, medan det lastade godset minskade med 2 procent till 80 miljoner ton.

Inrikes och utrikes

Uppdelat på inrikes och utrikes trafik framgår det skillnader. I den inrikes trafiken ökade både den lastade och den lossade  godsvolymen. Lossat inrikesgods ökade mellan 2017 och 2018 med 4 procent till 12 miljoner ton och det lastade godset ökade med 7 procent till 13 miljoner ton.

I utrikestrafik ökade det lossade godset från 82 till 87 miljoner ton, det vill säga med 6 procent. Det lastade godset minskade istället med 4 procent, från 70 till 67 miljoner ton.

I tonkilometer

Godstransportarbetet för inrikes rutter var 7,3 miljarder tonkilometer 2018. Sjötransporter med gods på inre vattenvägar (Göta kanal–Vänern samt Mälaren) utgjorde endast en bråkdel av godstransportarbetet, 18 miljoner tonkilometer.

Passagerartrafiken

Antalet in- och utresta passagerare som passerade någon svensk hamn minskade marginellt mellan 2017 och 2018 till totalt 30 miljoner passagerare. 

Den inrikes passagerartrafiken handlar i princip om flödet till och från Gotland. Där uppgick resandet till 1,8 miljoner passagerare under 2018, vilket är en minskning med fem procent jämfört med 2017.

Persontransportarbetet för inrikes rutter uppgick under förra året till 1,5 miljarder personkilometer.

Utrikes resor

Under 2018 reste 26 miljoner passagerare till och från svenska hamnar med passagerarfartyg och färjor i utrikes sjötrafik, kryssningar exkluderade. 

Den största gruppen är passagerarna som reser till och från Danmark. De har dock stadigt minskat sedan 2009, då runt 12 miljoner passagerare tog färjan över sundet. 2018 hade antalet minskat till knappt tio miljoner, en minskning med 1,5 procent sedan 2017.

Även antal passagerare till och från Finland minskade, med 3 procent 2018, och landade på 8,6 miljoner passagerare. Mellan Sverige och Norge ökade däremot antalet passagerare med 7 procent till 1,5 miljoner.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]