Fler defekta livbojar upptäckta

EU-kommissionens avdelning för sjösäkerhet utreder för närvarande fallen med de sjunkande livbojarna – enligt uppgifter till Ekot misstänks ytterligare fem livbojsfabrikat vara felkonstruerade. Dock har EU-kommissionen ännu inte gått ut med namnen på fabrikaten på grund av utredningsskäl.I början av november uppmärksammade Ekot att det fanns defekta livbojar från den italienska tillverkaren Veleria San Giorgio ombord på ett antal svenska färjor.Det var rederiet Scandlines som slog larm först, då en matros på en av rederiets färjor blev misstänksam när en av livbojarna var tung. När han vände upp och ned på livbojen rann det ut flera liter vatten ur ett hål som hade bildats och när den sedan kastades i vattnet sjönk den. Vid en inspektion upptäcktes att fler livbojar på rederiets färjor var defekta, varför rederiet nu har bytt ut samtliga livbojar av det aktuella fabrikatet. Problemet visade sig vara att skummaterialet på insidan skrumpnar ihop och vatten kan ta sig in genom ett hål dolt under en reflexbit, varför bojen fylls med vatten. Vid en rundringning som Ekot genomförde bekräftade även Gotlandsbolaget och Waxholmsbolaget att man använde sig av det aktuella fabrikatet. Waxhomsbolaget bytte ut samtliga livbojar av fabrikatet sedan man upptäckt att de samlar vatten.Efter rapporteringen om den italienska livbojen har rederier i hela världen genomfört noggranna kontroller av sina livbojar – och det rör inte bara det italienska märket. Samma problem har även upptäckts på det grekiska fabrikatet Eval. Stena Line meddelade för en tid sedan att man gör nu en omfattande kontroll på samtliga färjor sedan man upptäckt fel på sina livbojar av fabrikatet Eval på en av sina färjor.Även felkonstruerade livbojar av det brittiska märket Perrybuoy har upptäckts – både Perrybuoy och Eval finns på svenska passagerarfartyg. Viking Line ska byta ut 50 livbojar av märket Eval, sa rederiets tekniske direktör Tony Öhman i en intervju med Ekot i förra veckan. I samband med detta kom också Viking Line med ett pressmeddelande:”För Viking Line är passagerarnas säkerhet vår högsta prioritet. Viking Line har de senaste veckorna testat samtliga livbojar i Viking Lines flotta, inklusive de 50 livbojar som är av märket Eval. Samtliga bojar har befunnits vara fullt funktionsdugliga med både normal flytförmåga och bärkraft. Viking Line tar ändå rapporterna om bristfälligheter hos bojar av märket Eval på största allvar. Viking Line kommer därför att successivt byta ut alla Eval-bojar.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.