Fler livbojar defekta

I början av november uppmärksammades att det fanns defekta livbojar från den italienska tillverkaren Veleria San Giorgio ombord på ett antal svenska färjor – nu uppdagas att fler fabrikat har defekta livbojar, rapporterar Ekot.Det var rederiet Scandlines som slog larm först, då en matros på en av rederiets färjor blev misstänksam när en av livbojarna var tung. När han vände upp och ned på livbojen rann det ut flera liter vatten ur ett hål som hade bildats och när den sedan kastades i vattnet sjönk den. Vid en inspektion upptäcktes att fler livbojar på rederiets färjor var defekta, varför rederiet nu har bytt ut samtliga livbojar av det aktuella fabrikatet. Problemet visade sig vara att skummaterialet på insidan skrumpnar ihop och vatten kan ta sig in genom ett hål dolt under en reflexbit, varför bojen fylls med vatten. Vid en rundringning som Ekot genomförde bekräftade även Gotlandsbolaget och Waxholmsbolaget att man använde sig av det aktuella fabrikatet. Waxhomsbolaget bytte ut samtliga livbojar av fabrikatet sedan man upptäckt att de samlar vatten.Efter rapporteringen om den italienska livbojen har rederier i hela världen genomfört noggranna kontroller av sina livbojar – och det rör inte bara det italienska märket. Samma problem har nu även upptäckts på det grekiska fabrikatet Eval. Stena Line gör nu en omfattande kontroll på samtliga färjor sedan man upptäckt fel på sina livbojar av fabrikatet Eval på en av sina färjor, rapporterar Ekot.Även felkonstruerade livbojar av det brittiska märket Perrybuoy har upptäckts – både Perrybuoy och Eval finns på svenska passagerarfartyg. Viking Line ska byta ut 50 livbojar av märket Eval, säger rederiets tekniske direktör Tony Öhman till Ekot. I ett pressmeddelande säger Viking Line:"För Viking Line är passagerarnas säkerhet vår högsta prioritet. Viking Line har de senaste veckorna testat samtliga livbojar i Viking Lines flotta

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.