Fler och fler kvinnliga kadetter på övningsfartyg

Alltfler yngre kvinnor börjar visa intresse för sjöfartssektorn. De två danska övningsfartygen seglar med ett stort antal kvinnliga kadetter ombord. Fullriggaren Danmark som ska segla till Las Palmas har en besättning på 80 personer, varav hälften är kvinnor. Det är första gången någonsin som Danmarks besättning består av 50 procent kvinnor och 50 procent män, fartyget trädde i tjänst som övningsfartyg redan 1933. Det privatägda fartyget Georg Stage (den minsta fullriggaren i världen) har också kvinnlig besättning ombord. Av de 58 kadetterna är 13 kvinnor.