Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Fartygsutrustning | Politik | Regelverk

Fartyg ska betala upphuggningslicens

Enligt en rapport from EU-kommissionen bör alla fartyg, oavsett flagg, betala en upphuggningslicens när de anlöper en hamn inom EU.

Fartyg som anlöper hamnar inom EU kan komma att behöva betala en speciell upphuggningslicens för att på så sätt främja en säker och hållbar skrotning av fartyget när den dagen kommer. Det är en rapport, beställd av EU-kommissionen och utförd av forskningsinstitutet Ecorys, DNV-GL och Erasmus University School of Law, som nu lagt fram det förslaget.

Varje fartyg, oavsett flagg, som vill anlöpa en hamn inom EU måste ha betalt licensen för att få tillträde. Pengarna som betalas in placeras i en fond och öronmärks för att användas till att främja en hållbar upphuggningsverksamhet. När fartyget sedan skrotas betalas en premie ut, motsvarande kostnaden för licensen, till fartygets sista ägare om fartyget återvunnits på en upphuggningsindustri som godkänts av EU.

Uppmanar EU att gå vidare

– Vi uppmanar EU-kommissionen att följa upp rapporten med ett lagförslag. Tidigare har EU:s implementering av miljöpolicys varit beroende av att låta den som förstör betala. Men om EU är seriöst i sitt åtagande för att få till en hållbar återvinning av fartyg måste alla fartygsägare som opererar i EU hållas ekonomiskt ansvariga, säger Stephane Arditi, Products & Waste Policy Manager på European Environmental Bureau, i ett pressmeddelande från organisationen NGO Shipbreaking Platform.

De regleringar som finns inom EU för återvinning av fartyg idag kräver att de som seglar under europeisk flagg måste använda en godkänd upphuggningsindustri när fartyget ska återvinnas. Men dessa regler är lätta att komma runt genom att använda andra flagg.

Flaggneutrala åtgärder

Dessutom används ibland mellanhänder när fartygen skall skrotas. Mellanhanden köper ett gammalt fartyg och byter flagg, ofta till en flagga som är grå- eller svartlistad av Paris MoU. Därefter skickas fartyget till skrotning i till exempel Bangladesh, Pakistan eller Indien. En tredjedel av alla fartyg som skrotas på stränderna där har kopplingar till europeiska ägare, enligt NGO Shipbreaking Platform.

EU:s shippingindustri bör inte kringgå EU:s miljölagar och nyttja tillvägagångssätt som aldrig hade varit tillåtna i Europa. Flaggneutrala åtgärder som appliceras på alla fartyg som anlöper en EU-hamn är nödvändiga för att öka miljöskyddet, säger Sotiris Raptis, shipping- och flygchef på Transport and Environment.

Industrin positiv

Enligt NGO Shipbreaking Platform motsäger sig inte de europeiska hamnarna förslaget och Europes’s shipyard and maritime equipment association har uttryckt entusiasm för att förbättra lagarna kring återvinning av fartyg.

– Den kommande listan av godkända återvinningsindustrier kommer att fungera som en viktig vattendelare för industrin och vara till fördel för de varv som redan investerat i att öka sin miljöstandard. Men användandet av EU-godkända industrier är beroende av att EU introducerar effektiva finansiella incitament som tvingar ansvarslösa fartygsägare mot bättre vanor, säger Ingvild Jenssen, Policy director på NGO Shipbreaking Platform.

Kostnaden för licensen är inte fastställd, men enligt rapporten bör den baseras på till exempel fartygens storlek och lastkapacitet. För att läsa mer om hur förslaget är utformat kan ni läsa här. Hela rapporten är publicerad här.