Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Oljeutsläpp efter grundstötning

Tidigt på onsdagsmorgonen gick torrlastaren Kertu på grund utanför Landsort och fartyget började ta in vatten. Men läget är nu under kontroll.

Klockan 04.20 på onsdagsmorgonen fick Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) larm om att maltaregistrerade torrlastaren Kertu hade gått på grund utanför Landsort i Stockholms skärgård.

– Lotsen hade lämnat fartyget strax innan dess och vi ser på våra kartor att fartyget har rört sig lite konstigt innan hon gick på grund, berättar Lars Nilsson som är assisterande sjöräddningsledare på JRCC.

Efter några timmar kunde fartyget själv ta sig loss från grundet och meddelade då att det skett oljeutsläpp men att inga människoliv var i fara. Därför klassades ärendet ner från en sjöräddning till en miljöräddningsaktion.

Dåligt väder försvårade

Men läget ändrade sig när fartyget kom till en säker ankringsplats och de visade sig att de tagit in stora mängder vatten i den tank där det gått hål. Kustbevakningen, som då var på plats vid haveristen med tre fartyg och ett flygplan, inledde en evakuering. Något som försvårades av det dåliga vädret – med vindar upp emot 20 sekundmeter på platsen under onsdagen. Även Sjöfartsverkets helikopter från Norrtälje cirkulerade runt platsen.

Fartyget evakuerades

Strax efter klockan lunch på onsdagen hade Kustbevakningen evakuerat sju besättningsmän från fartyget – enbart befälhavaren och maskinbefälet var kvar ombord tillsammans med personal från Kustbevakningen. Dessa försökte då pumpa ut vattnet från båten som hade en slagsida på cirka fem grader.

– Fartygets egna pumpar pumpade ut mindre vatten än vad som togs in därför fick vi över pumpar från Kustbevakningens fartyg som har större kapacitet, säger Johnny Åberg, pressansvarig på Kustbevakningen.

Och under eftermiddagen har de lyckats pumpa ut det mesta av vattnet och läget bedöms vara under kontroll och än en gång klassas ärendet ner till enbart en miljöräddningsinsats som Kustbevakningen ansvarar för. En bogserbåt har också anlänt till haveristen och målet är att föra henne in till Oxelösunds hamn.

Oklart hur det kunde ske

Enligt Kustbevakningen hade Kertu 52 ton bunkerolja i tankarna och när hon gick på grund utanför Landsort gick det hål på skrovet och olja läckte ut. Olja som snabbt slogs sönder av vågorna och vindarna. Något som enligt Kustbevakningen försvårar arbetet med att få upp den olja som finns där ute.

Kustbevakningen kan ännu inte säga något om hur olyckan skedde.

– Det får utredningen visa, berättar Johnny Åberg.

Torrlastaren Kertu, på 2.874 bruttoton, ägs och opereras av estniska Hansa Shipping OÜ. Fartyget är registrerat på Malta. Enligt Marine Traffic var fartyget på väg från Södertälje till Karleby i Finland.