Farligt avfall från Estland till Sverige

Det estniska avfallshanteringsföretaget Ragn-Sells AS kommer att exportera olika slags farliga avfall från Estland till moderbolagets avfallsbehandlingsanläggning i Halmstad. Enligt företaget är det olönsamt att bygga en sådan anläggning i Estland på grund av avfallskapaciteten, som är för liten. Farligt avfall ska transporteras som övriga farliga laster och det estniska miljöministeriet har givit specialtillstånd för hantering och export av detta. Den första lasten ska transporteras till Sverige i januari. Transporterna går med Tallinks ro-pax-fartyg från Paldiski till Kapellskär.