Oxelösunds hamn. Arkivbild.

Fotograf: Oxelösunds hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Farligt avfall ska köras med fartyg

Det norska kretsloppsföretaget Noah planerar att anlägga en omlastningsterminal i Oxelösunds hamn.

Oxelösunds hamn har ingått en avsiktsförklaring med Noah om att etablera en terminal för utskeppning av avfallsprodukter. Bland annat ska aska från förbränningsanläggningar i östra Sverige samt jord och andra massor lastas på båt och köras till Noahs anläggning utanför Oslo i Norge.

Målet är att askan från förbränningsanläggningarna körs med bil till terminalen, där den fuktas och lastas på fartyg.

Avfallshantering

Noah både transporterar miljöfarligt avfall, renar det när så är möjligt och lägger resten på den egna avfallsdeponin. 

Företagets kommersiella direktör Anita Sundby säger att terminalen i Oxelösund är ett viktigt led i Noahs arbete för effektivare och miljövänligare transportlösningar. 

– För att uppnå våra egna och kundernas mål om färre mil på väg kommer vi att hämta askan från förbränningsanläggningarna med bilar som rymmer 40 ton istället för 32 ton. På så vis sparar vi varje fjärde transport.