Facklig kritik mot EMSA-charter

Den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA:s val av bunkertankern Sara för oljespillberedskap har mötts av kraftig kritik från det brittisk/holländska sjöbefälsförbundet Nautilus. Sara, byggd 1988 och på 4.156 brutto, har chartrats av EMSA på tre år. Hon är baserad i Portland, där det finns ett beredskapslager, och hon skall kunna sättas in vid oljespill i Engelska kanalen/Atlanten.Den fackliga kritiken gäller att hon de senaste fem åren regelbundet fått anmärkningar om brister i hamnstatskontroller. Även om inget lett till något nyttjandeförbud, har ett flertal varit relaterade till MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Det Malta-flaggade, belgisk-ägda fartyget skall också ha en helt rysk besättning som enligt facket saknar ITF-avtal, vilket spätt på kritiken från Nautilus.