Fotograf: Alf van Ben

Kategori: Haveri | Tank

Explosion på dansk tanker – en saknad

En besättningsman saknas efter att en explosion inträffat på torsdagsmorgonen ombord på det danskägda tankfartyget Harbour Krystal.  

Incidenten inträffade cirka 25 distansminuter syd om Lissabon. I samband med explosionen uppstod en brand i förskeppet. Fartygets besättning lyckades släcka branden, och alla lasttankar är intakta.

Fartyget, som var på väg till Amsterdam med en last light virgin naptha, har för egen maskin anlöpt Setubal i Portugal för vidare inspektioner tillsammans med de portugisiska myndigheterna.

Harbour Krystal (ex Clipper Krystal) är byggd 2006 och på 11.262 ton dödvikt. Hon opereras av Nordic Tankers och seglar under Bahamasflagg.