Explosion i kemtanker

Stolt-Nielsen bekräftar att en explosion inträffat på rederiets Stolt Valor, byggd 2004 och på 25.300 ton dödvikt, under resa i Persiska Viken i morse. Ett örlogsfartyg från koalitionen assisterar och har tagit ombord 24 av de 25 besättningsmännen. En besättningsman saknas.