EU-medlemskap ökade passagerartrafiken på Tallinn

Antalet passagerare i Tallinn ökade med 14 procent under 2004 jämfört med året innan. Förra året reste 6,7 miljoner passagerare över Tallinn. Under året gjordes 9.199 anlöp med passagerarfartyg i Tallinns Vanasadam (Old City harbour) och Paldiski Lõunasadam (Paldiski South harbour) mot 7.516 anlöp under år 2003. Största delen av passagerarna – 5,8 miljoner eller 87 procent – reste på linjen Tallinn–Helsingfors. Den största ökningen noterades på linjen Tallinn–Stockholm, där passagerarvolymen uppgick till 539.300 passagerare eller 46 procent mer än året innan. Detta är sannolikt en följd av att den nya färjan ”Victoria I” sattes i trafik i våras. En ökning noterades också på linjen Paldiski–Kapellskär, där antalet passagerare var 140.500 eller tio procent mer än under år 2003. Den svagaste volymtillväxten noterades för kryssningspassagerarna, som uppgick till 205.600 passagerare eller knappt en procent mer än året innan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.