Engångs- och reparationskostnader drog ned Concordias resultat

Concordia Maritime redovisar en vinst efter skatt på 5,2 miljoner kronor, en försämring med 12 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal förra året, trots ett starkt kvartal för produkttankfartygen. Resultatet har belastats med en engångskostnad på 9,8 miljoner på grund av en tvist och med SEK 7,8 miljoner på grund av försenad reparation av Stena Visions reduktionsväxel. Vinstprognosen för helåret på 80 miljoner kronor kvarstår.