Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

En tredjedel av varvens kapacitet borta

Jämfört med rekordåret 2008 så har omkring en tredjedel av den globala varvskapaciteten försvunnit. Det är dock tveksamt om det räcker för att minska överutbudet i världshandelsflottan de närmaste åren.

Den analysen gör det norska mäkleriet och analysföretaget RS Platou i sin senaste månadsrapport, där man också anger att Kina är det land som har expanderat mest. Mellan 2008 och 2011 ökade leveranserna från kinesiska varv 13 gånger om och 2011 stod Kina för 40 procent av allt levererat handelstonnage. 

2002 följde RS Platou 22 kinesiska varv. 2011 hade den siffran ökat till 127. Utöver detta finns det en mängd mindre varv, och Platou räknar med en rejäl konsolidering de kommande åren. Överkapaciteten beror huvudsakligen på en fysisk utbyggnad av varvsindustrin men också på en runt 50-procentig ökning av produktiviteten.

Ökad produktivitet

Under perioden 2002-2011 ökade antalet koreanska varv man följde med 8 till 18. Samtidigt dubblerades arbetstyrkan och produktiviteten ökade med 30 procent. Även de japanska varven har ökat produktiviteten i samma takt.

Platou räknar med att det krävs en varvskapacitet på runt 30 miljoner kompenserade bruttoton (cgt) – idag är den siffran uppskattningsvis 35 miljoner – de kommande åren om världhandelsflottan skall nå ett kapacitetsutnyttjande på 90 procent.

Flexibel näring

Om efterfrågan på sjötransporter ökar med i snitt sju procent efter 2016 behöver varvskapaciteten öka igen – och det rejält till upp emot 50 miljoner cgt.

Varvsnäringen är flexibel. En del anläggningar har stängts och lagts i malpåse. Ytterligare minskning av kapaciteten har skett genom personalminskningar, ingen skiftgång eller övertid. Om efterfrågan ökar kan man snabbt öka produktionen igen.

Enligt Clarkson Research faller dock antalet nybeställningar fortfarande. Under årets två första månader beställdes 190 fartyg mot 232 under motsvarande period 2012. Dock kom det ett antal beställningar i slutet av perioden vilket gjorde att februarisiffran kom upp till 88, samma som i februari 2012.