DNV varnar för sämre säkerhet i krisens spår

Efter sex år med ökande navigationsrelaterade olyckor varnar nu DNV för risken att de ökar ännu mer när rederier börjar skära i kostnader för att klara den ekonomiska krisen. – Forskning visar att kostnadsbesparingar utan ordentlig riskhantering och konsekvensanalys för en säker drift kan resultera i att företag sparar tioöringar medan de förlorar kronor, sa DNV-direktören Bjorn Tore Markussen på en konferens i Singapore nyligen.Kollisioner, grundstötningar och kontaktskador utgör 60 procent av de dyraste skadorna för försäkringsbolagen.– I så gott som alla kollisioner, grundstötningar och kontaktolyckor är mänskliga handlingar inblandade och det är en vanlig missuppfattning att den största orsaken till dessa felaktiga handlingar beror på en brist på yrkeskunskaper, säger DNV:s dr Torkel Soma som menar att det aldrig varit lättare att navigera ett fartyg än vad det är idag men att för att kunna tillgodogöra sig alla hjälpmedel som finns måste ledarskap och samarbete ombord fungera.– Det är en fråga om att förbättra organisationen, inte individen.