Färre olyckor i krisens spår

2009 förlorade 52 sjömän livet i EU-ländernas vatten, en nedgång från 82 både 2008 och 2007 liksom från 2006 års 76 omkomna. 33 procent av dödsolyckorna inträffade på styckegodsfartyg, 31 procent på fiskefartyg och resten på övriga fartygstyper, det visar EMSA:s årliga sammanställning över olyckor i sjöfarten. EMSA visar på ett starkt samband mellan den ekonomiska nedgången som inleddes hösten 2008 och antalet fartygsolyckor. 626 fartyg var inblandade i 540 olyckor under 2009, ned från 754 fartyg i 670 olyckor 2008 och 762 fartyg i 715 olyckor 2007.2009 års siffror är dock fortfarande 17 procent högre än de för 2006. 42 procent av olyckorna inträffar med fartyg i storleken 500 till 5.000 GT.Sattellitsystemet Cleanseanet upptäckte 2.107 möjliga utsläpp under 2009 varav 194 sedan kunde konfirmeras, också det en minskning från 2008 som hade 3.296 upptäckta oljespill och 232 konfirmerade. EMSA skriver dock att ”Bekräftade illegala utsläpp sker flera gånger i veckan, och helt säkert sker många fler som inte kan bekräftas.”De största oljeutsläppen skedde i samband med att Full City gick på grund och läckte 200 till 300 ton bunkerolja, när MSC Shenzen körde hål på en bunkertank i ingången till en torrdock i Algeciras, 280 ton, och när det ryska hangarfartyget Admiral Kuznetsov spillde 400 till 500 ton HFO vid en bunkeroperation utanför Irland.Man ska samtidigt komma ihåg att 20.644 handelsfartyg anlöpte EU:s hamnar och gjorde 593.207 hamnrörelser under 2009.