Färre försäkringsfall i krisens kölvatten

Den ekonomiska krisen verkar ha en positiv inverkan på antalet skadefall i världshandelsflottan. Enligt International Union of Marine Insurance, IUMI, är antalet totalförluster under 2008 just nu 74, en rejäl minskning från 2007 när siffran var 106. Siffran kan dock komma att stiga. Räknat i tonnage utgjorde antalet totalförluster 0,05 procent av världshandelsflottan, en klar förbättring jämfört med 0,10 procent 2006 och 0,08 procent 2007. Enligt IUMI var väderförhållanden orsak till 42 procent av totalförlusterna.Även antalet stora partiella förluster har sjunkit rejält, från 975 2007 till 748 förra året. 2008 är därmed jämförbart med 2006, men perioden 2006–2008 ligger betydligt över skadesiffrorna för 2005 och bakåt. Huvudorsakerna bakom de stora partiella förlusterna är maskinhaverier med 35,5 procent 2004-2008, medan kollisioner/grundstötningar utgjorde 23,5 procent.