Fotograf: Nynas

Kategori: Arbetsmarknad | Tank

”Det är en stenhård bransch”

Nynas tillbakavisar den kritik som facket riktat mot dem efter Frederiets beslut att flagga ut sina asfalttankers Alcedo och Pandion.

Nynas har chartrat de båda fartygen under en längre period. Facket Seko Sjöfolk menade dock att företaget, genom att de ställt ekonomiska krav, tvingat Frederiet att byta flagg när kontraktet skulle omförhandlas.

– Vi anser att detta är ett beslut som ligger hos Frederiet, säger Hans Östlin, som är kommunikationsdirektör på Nynas. Vi måste ta ansvar för vår verksamhet och i det ansvaret ligger att vid varje ny upphandling titta på flera olika alternativ.

Ställer krav på säkerhet

Hans Östlin förklarar att Nynas alltid ställer krav på säkerhet och kvalitet, oavsett vad det är de köper in.

– De kraven har vi även ställt vid den här aktuella upphandlingen. Men när de kraven är ställda och uppfyllda måste vi välja det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

Han fortsätter:

– Det är en stenhård och väldigt konkurrensutsatt bransch vi verkar i. Men för att kunna bevara de 450 tjänster som vi har i Sverige måste vi skapa en ekonomiskt konkurrenskraftig logistikkedja.

Agerar på en världsmarknad

Seko Sjöfolks ombudsman Peter Skoglund har tidigare sagt till Sjöfartstidningen att han tycker det är oärligt av Nynas att välja cypernflaggade båtar när varumärket är svenskt. Även företagets logotyp innehåller den svenska flaggans färger. Det är en koppling som Hans Östlin kan förstå.

– Visst, vi är ett företag med svenska anställda och kontor i Sverige, men samtidigt verkar vi på en internationell marknad, säger han. Vi ägs av utländska bolag och mer än 90 procent av våra produkter går på export till världsmarknaden. Där måste vi kunna konkurrera.