Fotograf: Flinter

Kategori: Fartygsaffärer | Torrlast

Dennis Maritime hyr från Flinter

Det finländska rederiet Dennis Maritime har tagit in ytterligare ett fartyg på timecharter.

Tidsbefraktningen gäller det holländska torrlastfartyget Jennifer Benita om 3.700 ton, byggd år 2000 som Tasman och senare omdöpt till Jorvik, som hyrs in från Flinter. Fartyget har isklass 1B.

– Det är en TC med samma koncept som på de övriga fartygen vi hyr in, vi sätter en egen skeppare ombord, säger Dennis Saari till Sjöfartstidningen.

Han berättar att rederiet redan i april förhandlade om att köpa Jorvik.

– Priset var ganska högt och eftersom vi inte kände fartyget så bra beslöt vi att hyra in det istället. Hon passar bra för våra bulklaster som parhäst med Annika Benita, säger Dennis Saari.

Jennifer Benita har varit på varv i Polen och har redan gått in i sin charter. Hon anländer på sin första resa för den nya befraktaren till Nystad den 28 september för att lossa och lasta.