Danska nybyggnadsprogrammet krymper

De danska rederiernas nybyggnadsprogram har kraftigt reducerats. Enligt Danmarks Rederiforening avspeglar detta de nuvarande vanskliga förhållanden för sjöfartsmarknaderna och att många segment lider av överkapacitet. Antalet kontrakterade fartyg har minskat med 30 procent jämfört med för ett år sedan, idag omfattar det danska nybyggnadsprogrammet runt 275 fartyg. Under 2009 beställdes mindre än tio fartyg av danska redare.