Upplagda linjeflottan krymper rejält

De upplagda containerfartygen har minskat betydligt till totalt 549.000 TEU, knappt en tredjedel jämfört med läget i början av december förra året, uppger Paris-baserade Alphaliner. Minskningen har kommit fortare än förväntat, men Alphaliner räknar med att uppläggningen ökar igen i slutet av sommaren när högsäsongen är avslutad.Samtidigt rapporteras det att det ligger ett 30-tal nybyggda containerfartyg vid varv runt om i världen i väntan på leverans så snart beställarna lyckats ordna finansieringen.