Verkets slussrapport öppnar för lågbro över Göta Älv

I början av nästa år ska politikerna i Göteborg ta beslut om hur Göta Älvbron skall ersättas. Det finns sex alternativ, såväl broar som tunnlar. Sjöfartsverkets rapport om Trollhätte kanal, där man hävdar att en ersättning av slussarna är samhällsekonomiskt olönsam när dessa behöver bytas ut 2030, har nu fått en lågbro att segla upp som ett alternativ, skriver Göteborgs-Posten. Rapporten bygger på att trafiken på älven minskar och då krävs inte så många öppningar av en bro. Bo Aronsson, avdelningschef på Göteborgsregionens kommunalförbund och ledare av en grupp där också Sjöfartsverket ingår, säger till tidningen att han tror att en lågbro kan fungera och att fartygstrafiken dessutom kan styras till att passera Göteborg nattetid.