Color Line säger upp 66 personer

Färjerederiet Color Line säger upp 66 anställda runtom på bolagets olika landkontor. Rederiet menar att de har för många anställda med tanke på att flottan minskat från tio till sex fartyg de senaste åren.– Vi måste anpassa vår storlek och nu är det för många anställda på landsidan, säger kommunikationsdirektören Helge-Otto Mathisen, till Fædrelandsvennens nätutgåva.Personalnedskärningarna kommer att ske på sälj- och marknadsföringssidan.