DFDS säger upp 150 personer

DFDS har avtalat med sjömansfacken om att skära ner på 150 jobb efter att fartyget Queen of Scandinavia lagts upp. Den nya omstruktureringsplanen (den andra i år) kommer att minska bolagets kostnader med DKK 40 miljoner från 2009.60 arbetsledare på linjerna Köpenhamn–Oslo och Ijmuiden–Newcastle kommer att förlora sina jobb och före april 2010 tvingas ytterligare 90 personer att lämna sina jobb. Det är framför allt inom cateringavdelningen som personalminskningarna kommer att ske, eftersom hela strukturen för den avdelningen kommer att förändras. I framtiden kommer avdelningen att bestå av tre personalkategorier: heltidsanställda på ett specifikt fartyg, heltidsanställda som arbetar på flera fartyg samt extrapersonal.Den första personalnedskärningen genomfördes i maj och innebar att bolaget sparade DKK 60 miljoner. 340 personer förlorade sina jobb.