BW Offshore och APL går samman

BW Offshore och Advanced Production and Loading (APL) ska gå samman. BW Offshore kommer att vara den som förvärvar andelar i APL och APL:s aktieägare kommer att erbjudas en kombination av aktieandelar i BW Offshore och kontanter.