Siem Offshore och Rovde Shipping går samman

Offshorerederierna Siem Offshore och Rovde Shipping har ingått ett villkorat fusionsavtal. Efter en fusion kommer Rovde att ta över nybyggnadsinspektion och framtida drift av de sex supplyfartyg som byggs av Aker Aukra och Aker Langsten för Siems räkning.