Norsk Hydro och Statoil går samman

De båda norska företagen Norsk Hydro och Statoil planerar att slå samman sina gas- och oljeverksamheter för att bilda världens största offshoreföretag, med norska staten som storägare.Enligt förslaget ska Hydros aktieägare äga 32,7 procent och Statoils aktieägare 67,3 procent av aktierna i det nya bolaget. Norska staten kommer att äga 62,5 procent i företaget, som ännu inte har något namn. Namnet Statoil försvinner troligen helt medan däremot Hydro lever vidare i och med att aluminiumverksamheten – som inte omfattas av fusionen – kommer att finnas kvar.Det nya företagets produktion kommer att bli på 1,9 miljoner fat per dag. De samlade olje- och gasreserverna uppgår till 6,3 miljarder fat oljeekvivalenter. Statoils Helge Lund föreslås bli koncernchef över det nya bolagets 31.000 anställda. Fusionen beräknas vara helt genomfört under det tredje kvartalet 2007.