Broström flaggar ut de svenska fartygen

Anrika Broström flaggar ut alla sina kvarvarande svenskflaggade fartyg till Danmark och DIS. Ledningen för nu MBL-förhandlingar med facket. – Det är inte hållbart att driva tankfartyg under svensk flagg, säger vd:n Robert Uggla.Göteborgsbaserade Broström, som är specialiserat på transporter av raffinerade oljeprodukter och kemikalier, har varit en tung aktör inom den inhemska sjöfartsnäringen under decennier med en stor svenskflaggad flotta i ryggen. Men nu försvinner de återstående ”svenska” fartygen, och det är högst osäkert om Broströmfartyg kommer att segla med den blågula fanan i aktern i framtiden. Ledningen har sedan i våras diskuterat en utflaggning av sina kvarvarande elva svenskflaggade tankfartyg. Redan innan Broström köptes av A P Møller Mærsk-koncernen valde företaget att flagga flera fartyg under utländsk flagg. Den tillfälliga vd:n Kristian Mørch från Maersk Tankers betonade snabbt efter övertagandet att framtiden såg allt annat än ljus ut för svensk flagg i den Broströmska flottan om inte betydande näringspolitiska beslut kom till stånd. Men sjöfartspolitiken har inte förändrats sedan dess, även om alliansregeringen tillsatt flera utredningar, varav några presenteras senare i höst.– Svensk sjöfartspolitik har varit undermålig under flera mandatperioder. Det är positivt att regeringen har tillsatt en ny utredning, men utredningar i sig hjälper inte sjöfarten. Vi behöver konkreta beslut. Danmark införde ett internationellt register redan 1988 och tonnageskatt 2002, konstaterar Robert Uggla som sedan september 2009 är vd för rederiet.  – Vi har tyvärr inte råd att invänta politiska diskussioner som följer i kölvattnet på den nuvarande utredningen.  Fördelarna med det danska internationella registret DIS där fartygen nu kommer att registreras är många, anser Robert Uggla.– Nu får vi tillgång till både ett internationellt register och tonnageskatt vilket innebär att vi kan konkurrera under likvärdiga förutsättningar. Inflaggningen till DIS ger oss som helhet en större flexibilitet och lägre kostnader.– Vi för nu diskussioner med facket, jag kan inte säga när de här samtalen är avklarade. Men målsättningen är att vi ska flagga ut dessa fartyg i slutet av året och början av nästa år. Utflaggningsbeslutet får i nuläget inga större konsekvenser för landorganisationen i Göteborg, som numera huserar på Mölndalsvägen tillsammans med andra affärsområden inom A P Møller Mærsk. Tidigare satt rederiet på Östra Hamngatan 7.– Kommersiellt management och den tekniska operationen sitter kvar i Göteborg, precis som i dag. Den svenska organisationen hanterar redan många fartyg under olika flagg.Maersk Tankers och Broströms samtliga fartyg under 25.000 dödviktston opereras från Göteborg, sammanlagt rör det sig om drygt 70 fartyg. Samtliga fartyg över 25.000 dödviktston är integrerade med Maersk Tankers kommersiella enhet Handytankers och opereras från Köpenhamn och i mindre omfattning Paris, som tidigare tillhörde Broström.Sveriges Redareförenings vd Håkan Friberg tar emot beskedet om utflaggningen med vemod, och menar att beslutet har ett högt symbolvärde för den svenska sjöfartsnäringen.– Detta är oerhört traumatiskt, en svensk epok försvinner. Men jag förstår skälen bakom beslutet, just produkt- och tanksegmenten är väldigt konkurrensutsatta och det går tyvärr inte att hävda sig under svensk flagg i nuläget. Genom utflaggningarna görs stora besparingar, vi talar om ett par miljoner per fartyg.De svenskflaggade fartygen som överförs till DIS är: Bro Anton, Bro Atland, Bro Deliverer, Bro Designer, Bro Developer, Bro Distributor, Bro Juno, Bro Premium, Bro Priority, Bro Promotion och Bro Provider.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]