NIS kan tappa 20 procent av fartygen

Sedan polska myndigheter ensidigt bestämde sig för att beskatta polska sjömän som arbetar på NIS-fartyg har debatten gått varm i Norge. Skatteavtalet trädde i kraft i maj och gäller bara NIS-fartyg. Polska medborgare anställda i andra utländska register undgår fortsatt ”polsk” beskattning. Norges Rederiforbund befarar att så många som 20 procent av fartygen registrerade i NIS kan flagga ut. Flera rederier med många polacker bland de ombordanställda har redan valt att flagga ut.Nyligen förde Tärntank Rederi AB, med säte i Danmark, över norskflaggade Tarnbris till det danska internationella registret, DIS. Under våren 2011 kommer även Tarnsjo (ex Tärnsjö) att få DIS-flagg.Det norska finansdepartementet har lovat att inleda samtal med polska myndigheter. Totalt arbetar 42.880 utländska medborgare inom NOR, NIS samt på norskkontrollerade fartyg i utlandet. Av dessa är 3.085 polska medborgare. Polackerna är den fjärde största gruppen. De tre största är i turordning filippinare (20.990), indier (6.135) samt ryssar (4.020).