Bonheur/Ganger Rolf säljer aktier i FOE

Fred. Olsen-kontrollerade företagen Bonheur och Ganger Rolf har sålt aktier värda NOK 1,5 miljarder i Fred. Olsen Energy. Försäljningen involverar 12,3 procent av andelarna och kommer att innebära att företagen minskar sitt aktiekapital i Fred. Olsen Energy till runt 50 procent.