BLRT Grupp bildar bolag med Wärtsilä

Den estniska varvskoncernen BLRT Grupp har tillsammans med den finska koncernen Wärtsilä bildat OÜ Ciserv BLRT Baltica, där 51 procent av aktierna innehas av Wärtsilä och 49 procent av BLRT Grupp. Det nya företagets verksamhet består av reparation av fartygsutrustning. I framtiden kan Ciserv BLRT Baltica komma att utvidga sin verksamhet också till övriga baltiska och östeuropeiska stater. Det nya företaget har rätt till återförsäljning av Wärtsiläs produktion – utrustning och reservdelar – i Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.