BLRT Grupp satsar på hamntjänster

BLRT Grupp investerade över EEK 280 miljoner (över EUR 17,9 miljoner) i fjol och nådde en vinst på nästan EEK 402 miljoner (EUR 25,7 miljoner). Produktiviteten per anställd ökade med 20 procent i jämförelse med året innan på grund av investeringar i ny teknologi. 77 procent av koncernens produktion exporteras.Varvskoncernen har tidigare köpt hälften av oljeterminalen Dekoil i Vene-Balti hamn och dotterbolaget BLRT Transiit lastar trä och lossar socker och kakao också i Vene-Balti hamn. Hamnens godsomsättning var 2 miljoner ton i fjol.Vid kajer i Western Shipyard i Klaipeda investerar BLRT Grupp LTL 25 miljoner (EUR 7,25 miljoner) i ett terminalbyggande. I bulkterminalen ska bland annat träpellets hanteras. Kapaciteten beräknas till 280.000 ton årligen. En terminal för biodisel beräknas få en årlig kapacitet på 70.000 ton.