Rejäl vinstökning för BLRT Grupp

Den estniska varvskoncernen BLRT Grupp hade en omsättning på EEK 2,5 miljarder (EUR 161,6 miljoner) under 2004, vilket är 39 procent mer än året innan. Vinsten uppgick till EEK 290 miljoner (EUR 18,5 miljoner), en ökning med 45 procent. Resultaten för de estniska dotterbolagen och Western Shipyard i Klaipeda, Litauen, ingår också i koncernens redovisning. Koncernens investeringar under året uppgick till EEK 244 miljoner (EUR 15,6 miljoner).

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.