Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Specialfartyg

Bidrag säkrat för forskning om vintersjöfart

Sjöfartsverket har beviljats tre miljoner kronor för 2018-2020 i bidrag för vintersjöfartsforskning från Trafikverket.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]r kronor för 2018-2020 i bidrag för vintersjöfartsforskning från Trafikverket.

Svenska och Finska myndigheter har samarbetat kring forskning om vintersjöfart i över 40 år. Nu har arbetet beviljats ytterligare tre miljoner kronor över tre år, 2018-2020. Parter i samarbetet är Sjöfartsverket och Transportstyrelsen från Sverige samt Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket från Finland.

– Samarbetet med Finland om gemensamma utmaningar och forskning kring vintersjöfart har pågått sedan 1972. Det handlar om att genom forskning, utveckling och innovation skapa samhällsnytta och säkerställa goda förutsättningarna för en säker och effektiv vintersjöfart, säger Tomas Årnell Affärsområdeschef Isbrytning hos Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Vinterväghållning till sjöss

Styrelsen för Vintersjöfartsforskning utlyser varje år forskningsmedel inom områden där man identifierat behov av ytterligare kunskap. Framförallt är det forskning som berör de operatörer som driver ”vinterväghållning till sjöss” för svenska och finska industrins vintersjöfartstransporter. Inom ramen för samarbetet bedrivs även utveckling av de svensk-finska isklassreglerna och det internationella regerlarbetet genom IMO.

– Det är en utmaning för isbrytningsverksamheten att ta hand om det tonnage som genom de nya internationella miljöreglerna EEDI får allt svagare maskinstyrkor. Det innebär på sikt att assistansbehovet kommer att öka och detta är ett av flera prioriterade forsknings- och utvecklingsområden i samarbetet. Att denna forskning finansieras genom offentliga medel istället för genom sjöfartens avgifter är mycket positivt, säger Tomas Årnell.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]