Bemanning av nybeställningar oroar expert

”Den största utmaningen för shippingindustrin är hur man ska bemanna de 9.000 fartyg som för närvarande är i beställning.”Detta sade Dr. Martin Stopford, Clarksons Research Studies, under ett tal i Hamburg vid en presentation inför årets SMM. Clarksons Research Studies studerar alla nybyggnadskontrakt på en världsbasis och enligt Dr. Martin Stopford så kommer dagens bemanningsproblem att förvärras under de kommande fyra till fem åren när alla dessa nybyggen ska levereras. Det finns ett viss osäkerhet med det exakta antalet nybyggnadsbeställningar, Clarksons Research Studies räknar med att 10–15 procent av alla kontrakt har undertecknats med varv som egentligen inte är varv och som vidare inte har säkrat all utrustning som krävs för byggnationerna.