Foto: Kasper Dudzik. Hönö 20130720. Trafikverket Färjerederiet vägfärja på Hönöleden från Lilla Varholmen till Hönö Öckerö i Bohusläns yttre skärgård. Sommartrafik med många turister i rörelse.

Fotograf: Kasper Dudzik

Kategori: Regelverk

Nya regler för behörighet och bemanning

Nya regler ska göra det enklare för sjöfolk att få behörighet och göra karriär.

På uppdrag av regeringen har Transportstyrelsen sett över reglerna för bemanning och behörighet inom sjöfarten och reglernas tillämpning för fartyg i skärgårdstrafik. De slutredovisar nu sitt uppdrag. 

Mer kvalitativ praktik

När det gäller behörighetsreglerna är det framför allt kraven för sjöpraktik som har setts över. Förslaget är att införa mer kvalitativ praktik, vilket också medför att tjänstgöringstiderna kan kortas. Detta för att ge bättre möjligheter för sjöpersonal att tillgodogöra sig tillräcklig behörighetsgivande sjöpraktik under de korta säsonger som skärgårdstrafiken bedriver sin verksamhet.

– Det viktiga är om uppgifterna som utförs ombord är relevanta, och det är nödvändigtvis inte kopplat till hur lång tid man tjänstgjort. Därför föreslår vi att man ställer högre krav på innehållet i tjänstgöringen, säger Henrik Ramstedt, projektledare för arbetet med regeringsuppdraget, i ett pressmeddelande.

Behörighet för större fartyg

En nyhet är också förslaget att stärka möjligheten för de som jobbar på mindre fartyg att kunna få behörighet att arbeta på något större fartyg. Samtidigt blir det enklare för företagen i segmentet att växa i sin verksamhet.
– För de som arbetar på vägfärjor blir det också betydligt lättare att börja sin karriär som däcksman och gå hela vägen till befälhavare, säger Styrbjörn Bergström, sakkunnig inom behörigheter och bemanning.

Redarna gör planen

I dag fastställer Transportstyrelsen ett bemanningsbeslut för varje fartyg. Detta gäller oberoende av de olika förutsättningar som kan råda inom ramen för fartygets verksamhet. I stället föreslås nu att redarna själva tar fram bemanningsplaner.

– Vårt förslag att införa funktionsbaserad bemanning syftar till att ge redarna större flexibilitet att anpassa bemanningen efter olika verksamhetssituationer, till exempel beroende på säsong eller antal passagerare. Bemanningsplanerna ska omfatta både den personal som krävs för driften av fartyget och för att hantera nödsituationer, vilket gör att den totala bemanningen blir tydligare jämfört med i dag, säger Henrik Ramstedt.

Tidsplan

De nya praktikkraven för behörigheter ska träda i kraft 1 januari 2018. De nya reglerna för funktionsbaserad bemanning bedöms kunna tillämpas tidigast under 2020. Förslaget ska på externremiss under hösten 2017.