Transatlantic tar över drift och bemanning av statens isbrytare

Transatlantic kommer från den första juni i år att ta över den tekniska driften och bemanningen av svenska statens fem isbrytare (Atle, Oden, Ymer, Frej och Ale). Kontraktet gäller fram till början av 2010 och under hösten 2009 ska det ske en ny statlig upphandling. – Orsaken till att vi går in nu är att OSM som skött driften och bemanningen ska avveckla sin svenska organisation. Vi fick vittring på detta och eftersom vi tidigare har haft avtal med Sjöfartsverket deltog vi i den uppkomna upphandlingen, säger Balder Hansson, chef för fartygsdrift på Transatlantic, till SST.Transatlantic hade isbrytaravtalet med Sjöfartsverket innan OSM tog över i januari 2005 efter upphandling.I och med att Transatlantic tar över kontraktet köper rederiet också OSM Crew Management AB som bemannar de svenska isbrytarna, övertagandet innebär att det bemanningsmässigt förblir oförändrat. Balder Hansson menar att Transatlantics verksamhet tjänar mycket på isbrytarkontraktet.– Vi ser stora synergier i detta, vi har i vår flotta tre offshorefartyg som är kombinerade ankarhanterare och isbrytare som Sjöfartsverket kan chartra. Nu jobbar fartygen framförallt inom offshore på Nordsjön men nu finns möjligheter att till exempel ge besättningen träning på statens isbrytare, säger Balder Hansson.– Detta breddar möjligheten till vilka jobb vi kan erbjuda inom koncernen.