Belships säkrar långa välbetalda charters för nybyggen

Bulkrederiet Belships i Oslo har säkrat tio-åriga charteravtal för de sista tre av fem nybyggda supramax bulkfartyg som byggs för leveranser 2009 till 2011. Det finns en option som gör att Belships kan bryta kontraktet efter fem år. Nettointäkten efter avskrivningar sägs vara mellan USD 2,5 och 3 miljoner per år och fartyg. Huvuddelen av befraktningen för Belships sköts av Elkem Chartering där Belships äger 50 procent.