Åter svarta siffror för Belships

Trots ökade kostnader under fjärde kvartalet förra året rapporterar Belships ett rörelseresultat på USD 14,6 miljoner för 2004, jämfört med en förlust på USD 3,9 miljoner året innan. Rörelseintäkterna steg från USD 50,2 miljoner 2003 till USD 64,5 miljoner 2004. De höga kostnaderna under fjärde kvartalet berodde huvudsakligen på en nästan tre månader lång dockning av rederiets ”Anangel Express”.